Được thầy giáo làm tình cho sung sướng

Được thầy giáo làm tình cho sung sướng. Anh ấy áp sát mặt tôi, mũi chúng tôi gần như chạm vào nhau. Tôi nhận ra rằng đã 30 phút kể từ khi tôi đến đó và tôi nói “Tôi phải đi” và anh ấy nói “không, bạn sẽ để tôi xuất tinh” và tôi chỉ mỉm cười vì tôi không muốn nó kết thúc.